BRAINS ATTACK!

Załączamy szczegóły dotyczące przyznawania miejsc stażowych – taką informację otrzymały wszystkie firmy.

ZASADY DECYDOWANIA O KOLEJNOŚCI PRZYZNAWANIA STAŻY


•    Każda spośród CZTERECH firm ma do przyznania JEDEN ZŁOTY BILET dla wybranego przez siebie uczestnika projektu
•    Przyznawanie miejsc stażowych będzie miało miejsce PO NARADZIE – między godz. 15:20 a 15:40
•    Od razu po zakończeniu części z prezentacjami (czyli dwukrotnie) firmy otrzymają także indywidualną OCENĘ każdego z uczestników, dokonaną przez reprezentantkę jury uczelnianego
•    Każda z czterech grup (po 3 osoby) będzie wchodziła osobno przed komisję, złożoną z przedstawicieli wszystkich firm (wszystkie zaproszone osoby), zgodnie
z miejscem w rankingu (jako pierwsza grupa NAJWYŻEJ oceniana – pierwsza
w rankingu)
•    ZŁOTE BILETY SĄ PRZYDZIELANE JEDNEJ OSOBIE, NIE GRUPIE
•    Każda firma otrzyma KARTY DO NOMINOWANIA osoby do złotego biletu
•    W praktyce oznacza to, że spośród trzech osób znajdujących się aktualnie
w sali 43 (cała jedna grupa) – każda firma wpisuje na karcie imię i nazwisko osoby, którą firma chce nagrodzić złotym biletem
•    W przypadku sytuacji, gdy jedna osoba otrzyma KILKA złotych biletów – nominowana osoba WYBIERA firmę, od której chce przyjąć złoty bilet
•    Niewybrane złote bilety wracają do firm  i mogą być jeszcze raz przyznane (innymi słowy – złoty bilet NIE PRZEPADA).
•    W sytuacji niewybranego złotego biletu firma ma możliwość zmieniania osoby – firmie zostanie ponownie wręczona karta do nominowania, na której będzie można (jeśli tak uzna firma) wskazać nową osobę spośród danej grupy
•    O kolejności przyznawania POZOSTAŁYCH STAŻY (które nie są złotym biletem) decyduje PUNKTACJA OGÓLNA z wynikami uczestników
•    Miejsca stażowe, które nie są złotym biletem, będą przydzielane zgodnie
z LISTĄ PREFERENCJI UCZESTNIKÓW (każdy student miał za zadanie określić
w kolejności firmy, w których chciałby odbyć staż)
•    Każdy z uczestników zostanie wpisany na LISTĘ STAŻOWĄ – zajęte miejsca będą wykreślane na bieżąco, pełna lista zostanie odczytana o 15:40 podczas części podsumowującej

JAK TO BĘDZIE WYGLĄDAŁO W PRAKTYCE?
•    W sali będzie zasiadała komisja (przedstawiciele wszystkich firm oraz reprezentantka jury uczelnianego i przedstawiciel Miasta Poznań jako obserwatorzy)
•    Wchodzi drużyna nr 4 (pierwsza w rankingu)
o    Przydzielenie złotych biletów – w sytuacji spornej także zmiana preferencji przez firmę, które złoty bilet nie został przez studenta wybrany
o    Przydzielenie pozostałych miejsc stażowych w oparciu o preferencje studentów
•    Wchodzi drużyna nr 5 (druga w rankingu)
o    Przydzielenie złotych biletów (jeżeli firma nie przyznała do tej pory)
o    Przydzielenie pozostałych staży (decyduje lisa preferencji uczestników)
•     Wchodzi drużyna nr 3 (trzecia w rankingu)
o    Przydzielenie złotych biletów (jeżeli firma nie przyznała do tej pory)
o    Przydzielenie pozostałych staży (decyduje lisa preferencji uczestników)
•    Wchodzi drużyna nr 1 (czwarta w rankingu)
o    Przydzielenie złotych biletów (jeżeli firma nie przyznała do tej pory)
o    Przydzielenie pozostałych staży (decyduje lisa preferencji uczestników)
o    STAŻY JEST MNIEJ NIŻ KANDYDATÓW – na końcu zostanie przekazana

KARTA DO NOMINOWANIA i firma, które staż jest jeszcze do wręczenia, dokona wyboru najodpowiedniejszej osoby spośród pozostałych uczestników