Harmonogram Gali Finałowej Brains Attack

HARMONOGRAM GALI FINAŁOWEJ BRAINS ATTACK

13:00-13:10 – uroczyste rozpoczęcie

13:10-14:00 – I część prezentacji indywidualnych projektów – 6 osób x 7 minut

14:00-14:10 – przerwa na poczęstunek i wymianę opinii

14:10-15:00 – II część prezentacji indywidualnych projektów – 6 osób x 7 minut

15:00-15:20 – narada

15:20-15:40 – komisyjne przydzielanie miejsc stażowych

15:40-16:00 – oficjalne wręczenie złotych biletów i ogłoszenie konfiguracji przydzielanych staży, uroczysty toast, podziękowania, zakończenie