Wykłady otwarte dla uczniów

#WYKŁADY NA WNPiD

Na #wykładynawnpid zapraszamy uczniów szkół partnerskich na Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Jest to seria spotkań wykładowców akademickich WNPiD z uczniami szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych historią, polityką i społeczeństwem. Tematyka wykładów świetnie wpisuje się w zagadnienia objęte maturą (historia, WOS) oraz wzbudza ciekawość słuchaczy poprzez poruszanie kwestii mniej znanych z lekcji szkolnych.

W trakcie cyklu #wykładynawnpid postaramy się rozwinąć praktyczne umiejętności analizy materiałów oraz w interesujący, multimedialny sposób rozszerzymy wiedzę uczniów w wybranych, ważnych tematach ( od terroryzmu po media). Celem wykładów jest usystematyzowanie zdobytej już wiedzy oraz zachęcenie młodych ludzi do dalszych poszukiwań społecznych i historycznych ciekawostek.

 

 

 

#WYKŁADY W SZKOŁACH

 To cykl spotkań, które odbędą się na terenie szkoły partnerskiej. Nasi wykładowcy akademiccy i doktoranci zrealizują 1,5-godzinne zajęcia związane z aktualnymi, często kontrowersyjnymi tematami. Każde spotkanie będzie stanowiło rozszerzenie wiedzy z zakresu historii i WOS-u, którą uczniowie zdobywają w trakcie kształcenia ponadgimnazjalnego i pozwoli na lepsze zrozumienie życia społeczno-politycznego w Polsce.

Przykładowe tematy spotkań:

- (Nie)zależność mediów,

- Megatrendy- podstawy kształtujące zachowania konsumentów,

-Iran- ,,Nie taki diabeł straszny jak go malują”

Nasza propozycja to nie tylko teoria ale przede wszystkim żywe dyskusje i próba odpowiedzi na nurtujące młodych ludzi pytania. Dzięki zajęciom uczniowie będą mogli przyjrzeć się obecnym w debacie publicznej problemom ,a w konsekwencji także określić swoje stanowisko. Są to zajęcia wspomagające ogólny rozwój intelektualny, które mają za zadanie uwrażliwić na pewne zjawiska a nawet przełamać tabu.